Lena Johansson
Lena Johansson
Jag har alltid varit nyfiken på andra kulturer, på olika sätt att leva och olika synsätt på världen. Ser mig själv mer eller mindre som den tillfälliga nomaden. Jag har flyttat runt de senaste 10 åren och bott periodvis på olika ställen, i olika länder. Mina fästen är mina tre vuxna barn, mitt barnbarn och mina vänner, i Finland och runt om i världen. Just nu bosatt i Malaga, Spanien där jag försöker bygga en tillvaro, tillfällig eller inte. Nästa anhalt blir troligen Mwanza i Tanzania där min organisation Mwembe tillsammans med lokal organisation stöder barn och ungdomar till utbildning.
bläddra bland ämnen