Utgiven i 
Resa
 den 
August 6, 2022

Varför det är viktigt att resa igen

Att resa är både en yttre och inre upplevelse. Det finns en transformativ kraft i att upptäcka nya platser vi aldrig sett. Vi behöver även på nytt anknyta till människor, till platser, till andra kulturer för vi är beroende av varandra. I dessa tider av oro för klimat och pandemier är det tid att tänka efter både hur vi lever och hur vi reser...

Har du också en känsla av att äventyret ligger och lurar kring hörnet? Resfebern stiger och du vågar tro att det igen är möjligt. Kanske har pausen varit bra för oss. Vi sätter mer värde på att få åka på äventyr igen och förhoppningsvis väljer vi våra resmål med större omsorg.

Vad får det att kittla i dig då du tänker på kommande resor? Är det vibrerande storstäder, berg, oceaner, vildmark? Är det möten med en annan kultur? Är det helt enkelt bara att få packa väskan, kliva på tåget, flyget, båten?  

Att resa handlar inte för mig bara om att se nya platser. Det handlar om att fängslas av det nya. det oväntade. Av människor jag möter. Av andra landskap. Men det handlar också om att jag vill lära mig något nytt om mig själv.

Reseskildraren Paul Theroux uttrycker det så här:

“Travel is a state of mind. It has nothing to do with distance or the exotic. It is almost entirely an inner experience”. 

För många av oss är det möten med människor som är vad vi mest kommer ihåg från en resa. Min nyfikenhet för människor i världen och olika verkligheter ledde mig till kulturantroplogin, som är läran om människor och kulturer – att förstå varför vi gör som vi gör, varför vi är som vi är. Hur formas vi av våra kulturella traditioner, omgivningar, värderingar, normer, religiös tro, vanor med mera. Kulturer uppstår för att vi människor behöver skapa ”webs of significance”, detta sagt av antropolog Clifford Geertz. Antropologer söker svar i hur seder, traditioner och kulturellt beteende uppstår och förändras och våra olika sätt att skapa mening i tillvaron och olika sätt att skapa mening. Hur som helst, vi kan läsa om olika kulturer för att förstå men verklig förståelse uppstår i möten. Att komma ihåg, ingen kultur är statisk, tiderna och förutsättningarna förändras och vi människor med dem.

I möten med andra kulturer lär vi oss om vår egen kultur och ser den ur nya perspektiv. I möten då vi reser eller då vi möter människor från andra kulturer hemma i vardagen. 

Då jag var yngre var jag fascinerad av filosofen Martin Heideggers texter. Jag har hittat tillbaka till Heidegger både genom kulturantropologin och nu i beskrivningar om vad resande betyder för oss. Heidegger beskriver sitt begrepp Spielraum (spelrum) så här: ”en tid och en plats där vi människor reflekterar över det liv vi lever och vilka förändringar som är möjliga. Därför att vi människor är meningsskapande och då och då ställs vi inför frågan vad ett autentiskt liv kan vara för oss.” (min översättning från engelska). Jag är övertygad om att mångas resande är en del av detta sökande. 

Det finns en transformativ kraft i resande. Den formar inte bara oss själva men även hur vi ser på världen och hur världen ser på oss. Vi behöver, nu mer än någonsin, förstå att det finns ett ömsesidigt beroende mellan människor, kulturer och platser.

När vi reser omsätter vi en förståelse i praktiken för andras vardag, mer eller mindre medvetet. Diversitet är inte bara olika sätt att vara men också olika sätt att veta. Att erfara. I möten, korta ögonblicksmöten eller upprepade möten som kan leda till vänskap uppstår en förståelse. Ett utbyte mellan värd och gäst, mellan resenärer, som som kan vara nog så vackert. 

Att omfamna en plats är att omfamna mänsklighetens diversitet och låta allas våra kulturella egenheter vara sådana, låta dem leva sitt liv och förändras, men samtidigt komma ihåg hur mycket som sist och slutligen förenar oss och hur lika vi egentligen är. Man behöver inte alla gånger förstå, men man kan acceptera och respektera.

No items found.
  • Våra Senaste
  • Instagram inlägg
233K followers
@kidutravels