Utgiven i 
Miljö & Klimat
 den 
February 15, 2024

Gibraltarsundet, hem för en rik mångfald valar

I Tarifa träffade jag Eva Carpinelli Chiara Rock, president och grundare av El Cachalote Project och Nereide ideella förening. Det var ett mycket givande och inspirerande möte med en person som agerar på det hon tycker är viktigt.

Eva har en examen i naturvetenskap och en magisterexamen i fauna naturskydd från University of Pavia (Italien). Hon kom från Milano till Tarifa 2009 för att göra sin masteruppsats i  kaskelotens rörelser i Gibraltarsundet och blev förälskad i platsen. Eva startade en butik för att stödja de lokala hantverkarna och efter några år kände hon ville kombinera detta med kärleken till havets invånare och för att få nytta av sin utbildning. 2018 startade hon Nereide och hennes nuvarande projekt är skydd av valarna i Medelhavet som involverar workshops i skolor om miljö och naturskydd. Nereide informerar om åtgärder mot havsföroreningar och om cirkulär ekonomi. Forskning i samarbete med universitet är också en stor del av det arbete de gör. Teamet består av 12 engagerade medlemmar.

No items found.

Gibraltarsundet, där Tarifa ligger, är hem för en stor biologisk mångfald, inkluderande 7 arter av valar; fenval, kaskelot, späckhuggare, grindval, flasknosdelfin, randig delfin och vanlig delfin. Många fåglar som korsar sundet varje år under flytt till och från Afrika.

Två av Nereides forskningsprojekt:

Färjeprojektet

Detta är forskning där övervakning görs från passagerarfärjor. Gibraltarsundet är den enda förbindelsepunkten mellan Medelhavet och Atlanten. Området kännetecknas av smala passager, intensiva antropogena aktiviteter (aktiviteter orsakade av människor) och fast bosatta valar. 

Syftet här är att samla vetenskaplig kunskap om utbredningen av dessa djur i Gibraltarsundet och förbättra skyddet. Vanlig delfin, flasknosdelfin, fenval och kaskelot är hotad i Medelhavet, enligt IUCN*.

Noteras bör att det görs även mycket forskning från land.

Aleta La Vista

Alla som rör sig i sundet kan hjälpa till i forskningen. Detta speciella projekt innebär att vilket fartyg eller båt som helst som seglar i Gibraltarsundet kan delta och ta ett foto av individer som ses till havs och sedan skicka koordinaterna tillsammans med bilderna till Nereida. Med dessa data är det möjligt att samla information om deras rörelser och utbredning, och i vissa fall om deras hälsa; om någon individ hittas i dåligt fysiskt tillstånd eller med synliga märken eller ärr.

"Valar är i toppen av näringskedjan i marina ekosystem och spelar en mycket viktig roll för balansen och hälsan hos dessa ekosystem. Att se dem i naturen njuta av sin naturliga livsmiljö är också huvudsyftet för många som besöker Andalusien, och representerar därför en mycket viktig inkomstkälla i vårt samhälle, som hjälper till att stimulera den lokala ekonomin.”
-Nereide

Jag frågar Eva vad hon tycker om valskådnings-turer och hon säger att det är både negativt och positivt och viktigt att det görs på ett sätt om stör valarna så lite som möjligt.

Eva Carpinelli

El Cachalote-projektet organiserar valskådning. De åker med stora båtar som kan ta upp till 160 passagerare. Detta är bättre än skytteltrafik med en liten båt som stör och förorenar mer. Passagerarna får också information om hur de ska bete sig på båten för minsta möjliga störning. Det positiva är att de som får se djuren i sin egen livsmiljö blir mer medvetna om vikten av att hålla vattnet rent, för valarnas välmående och bevarande.

Här kan du läsa mer om Nereides arbete och/eller göra en donation är : nereide

Länken till hantverksbutiken där en del av intäkterna går till Nereide:

elcachaloteproject

Valskådning kommer att ingå i vårt Tarifa program för den som vill. Före det ordnas ett informationstillfälle  med introduktionsfilm om valar. Vilket gör utflykten mycket mer engagerande och givande.

Nedan en bild från en av Evas naturverkstäder

  • Våra Senaste
  • Instagram inlägg
233K followers
@kidutravels