Utgiven i 
Miljö & Klimat
 den 
February 15, 2024

Serengeti i riskzon

Drömmer du om om att någon gång i ditt liv göra en safari och då i den ikoniska världsarvs-klassade nationalparken Serengeti. Men hur påverkar turismen livet i Serengeti? Serengeti är i risk av många orsaker, massturism och klimat-förändring inkluderat. Men om vi gör medvetna val och om safarin görs kontrollerat gagnar det både natur, djur och dem vars hem Serengeti är.

Safariturism är ett tveeggat svärd, med fördelar och nackdelar. De inkomster och jobb som det ger skyddar dess ekosystem och samhällen. Utan turism skulle det mesta av skyddat vildliv i Östafrika inte existera (Serengeti Watch). Men ökad turism hotar djurlivet, djurens habitat och i längden turismen i sig. Klimatförändring, en växande befolkning, fattigdom, storskaliga utvecklingsprojekt hotar hela ekosystemet; habitat, djurlivet och de människor som lever i parken och av parkens resurser. ‍Är det inte helt fantastiskt att vi ges möjlighet att uppleva Serengetis enastående och avlägsna natur!

Turismen bör fortsättningsvis vara en del av lösningen. 

Serengeti Watch vidhåller att modellen för framtida turism i Serengeti är High Value Low Impact Nature Tourism. Enklare uttryckt - hållbar och kontrollerad turism av hög kvalitet.

Vilket inte betyder att det i framtiden skulle vara möjligt enbart för de få som har råd med dyra lyx-safaris. Det finns sätt att göra förmånliga, lokal- och naturvänliga safaris. Fler östafrikaner bör även kunna besöka och njuta av sina egna nationalparker och naturarv. 

No items found.

Det är upp till turismindustrin och till resenärer, att ge tillbaka för att bevara det säregna Serengeti.

Viktigt är att inkludera lokalinvånare, genom upplysning och konkreta sociala och ekonomiska fördelar från turism  

Kidus lokala samarbetspartner Tarakwai Safaris gör samhällsbaserad turism och deras destinationer är delvis i Wildlife Management Areas*. De människor som bor i dessa områden får inkomster från arbetstillfällen inom turistsektorn och lokalsamhället får även en procent av vinsten från logi och parkavgifter som turisterna betalar. En del av parkavgifterna går även till parkvakter som skyddar området från tjuvskyttar och deras medhjälpare. 

“Ultimately conservation is about people. If you don’t have sustainable development around these parks, then people will have no interest in them, and the parks will not survive. - Nelson Mandela

Visste du att ursprungsbefolkingar utgör 5% av världens befolkning men de är förvaltare och beskyddare av 80% av vår planets biodiversitet på platser de levt i sekler. (World Wide Fund for Nature). Serengetis massajer har värdefull kunskap om biodiversitet och parkens ekosystem. De samexisterar med naturen och vildlivet, liksom många andra ursprungsfolk.

“ We abuse land because we regard it as a commodity belonging to us. When we see land as a community to which we belong, we may begin to use it with love and respect.” -Aldo Leopold. 

“Utan det naturskyddsarbete som är inkluderat i naturbaserad turism skulle vi förlora många värdefulla arter än snabbare…” -Juliet Kinsman.

Som exempel nämner Juliet den årliga Stora Migrationen av gnuer från Tanzania till Kenya. Gnuerna har minskat i antal till 90 % sedan 1970-talet; fyra migrationer har minskat till en. Klimatförändringarna med återkommande torka och översvämningar gör att djuren inte kan leva i synk med årstiderna som förut.

På bilden till vänster ser vi Sayanga, masaj och en av Tarakwai guider för safari till fots. Han har en gedigen kunskap om djurens beteende och en förståelse för maasai kulturen. Sayanga står som medförfattare till en bok i växtantropologi och kan introducera besökare i medicinalväxternas fascinerande värld.

Om vi som resebyråer, researrangörer och resenärer väljer lokala safaribolag som har ett engagemang för skydd av ekosystemet och som involverar samhällen av ursprungsbefolkning i Serengeti - då är vi på rätt väg. 

För dig som vill läsa mer i ämnet:

Travel Better - Juliet Kinsman

Serengeti Watch

  • Våra Senaste
  • Instagram inlägg
233K followers
@kidutravels