Utgiven i 
Miljö & Klimat
 den 
October 27, 2021

Hållbart resande, vad är det egentligen?

Då man reser hållbart tar man hänsyn till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det handlar om de val vi gör redan innan resa och under resan -från val av researrangör, resmål och transportmedel till val av logi och livsmedel.

Ibland travar vi på i samma spår och tror att allt måste gå enligt en viss modell, att livet måste se ut på ett visst sätt. Att tänka nytt är inte lätt. Men är inte det precis vad vi måste nu? Att ta steg tillbaka och reflektera tror jag är en bra idé. För vill vi verkligen att allt ska bli som förr? Kan vi fortsätta som förr?  Måste vi kanske våga ta av oss säkerhetsbältet, kasta de planer vi hade, tänka nytt, svänga upp och ner på allting och låta vinden leda. Eller hitta en ny riktning och hålla fast vid den. I alla fall måste vi hitta ett sätt att leva mera i samklang med djur och natur. Med minskad och medveten konsumtion. Kanske också ge avkall på vårt behov av bekvämlighet. Detta gäller även framtida resande.

Då man reser hållbart tar man hänsyn till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, från val av researrangör, resmål och transportmedel till val av logi och livsmedel.*

  • Ekonomisk hållbarhet är en strävan anpassa ekonomin så att den inte belastar miljö eller människor negativt på lång sikt.
  • Ekologisk hållbarhet handlar om att vi inte ska ta mer från naturen än den kan återskapa och att minimera negativa effekter på klimat.
  • Social hållbarhet betyder att vi strävar till ett samhälle där mänskliga behov och rättigheter uppfylls.

No items found.

Varför måste turismen förändras? Mindre än 10% gagnar nu den lokala ekonomin men stora internationella företag. Turismen är den fjärde största bidragande faktorn till föroreningar. En natt på hotell t.ex. producerar runt 30 kg koldioxid, all-inclusive resor den största miljöboven.

Varför ska vi fortsätta resa? Turism-industrin sysselsatte över 200 miljoner människor före pandemin. Den är en huvudsaklig inkomstkälla för många människor och en viktig inkomstkälla i många utvecklingsländer.

Sist men inte minst, för många av oss är drömmen om att resa igen mycket stark. Och där finns utrymme för att tänka nytt. Att tänka på hur kan vi resa men ändå men med ett ansvar för miljön och restriktioner och med ansvar för både egen och andras hälsa.

*FN definierade hållbar utveckling i en rapport 1987
  • Våra Senaste
  • Instagram inlägg
233K followers
@kidutravels