Utgiven i 
Resa
 den 
June 25, 2024

Resandets positiva effekter

De flesta av oss som gillar att resa vet att redan planering av en resa är humörshöjande. Men visste du om hälsofördelarna och dess positiva inverkan på vår mentala och fysiska hälsa? Resande kan också främja våra sociala relationer och skapa en känsla av samhörighet med människor...

Jag får ofta frågan om vad jag flyr ifrån när jag reser och flyttar till nya platser. Följt av uttalanden om att jag inte kan fly från mina problem. Det jag brukar svara är att resan i sig inte nödvändigtvis är lösningen på mina problem och snarare än att se det som flykt, ser jag det som att jag rör mig till något, i dubbel bemärkelse. Till att lära mig inte bara om världen men också något om mig själv. Nu kan jag lägga hälsofördelar till detta. Även om det inte är det direkta syftet med att resa för mig är det en indirekt positiv effekt som jag inte tänkt på. 

Det finns många bestående hälsofördelar med att resa, enligt forskaren Terry Randolph, licensierad rådgivare och programchef på PYX Health, en kvinno- och HBTQ+-ledd teleservice.

Minskad stress och ångest: Resor ger en mental återställning, vilket minskar din totala stress- och ångestnivå.

Bättre relationer och samhörighet: Om du är ensam är resande ett bra sätt att skapa närmare kontakter och starkare band med både resesällskap och nya människor du träffar på din resa.

Mer kreativitet: Att uppleva nya kulturer, mat och konst kan vidga ditt perspektiv och öppna ditt sinne för nya idéer och sätt att tänka, som kan tillämpas på ditt arbete och hemliv.

Förbättrad fysisk hälsa: Ofta är människor mer utomhus när de reser och går runt på nya platser för att utforska, vilket kan förbättra deras övergripande fysiska välbefinnande.

Jag kan personligen relatera till det andra påståendet - jag känner mig mindre ensam när jag är på resande fot, mer samhörighet och redan planering av resa minskar min känsla av meningslöshet. En brist på mening som ofta kommer av för mycket tid i ensamhet och för lite socialt umgänge. När jag reser känner jag en samhörighet med andra resenärer och det känns naturligt att ta kontakt med lokalinvånare för samtal.

Forskning visar också att det finns ett samband mellan social isolering/ensamhet och försvagad mental och fysisk hälsa, enligt Terry Randolph.

Michael Brein, socialpsykolog specialiserad på resande uttrycker sig så här: " genom resande frigör vi oss från en miljö som är patologisk eller där vi är fast i våra problem." Han fortsätter; "En av de viktigaste fördelarna med resor är att det erbjuder ovärderliga möjligheter till att lära sig något nytt.

När du reser "är du mer nyfiken och mer öppen för nya upplevelser...du lär dig att relatera till människor bättre eftersom du har ett behov av att interagera med nya människor.”  Vi hittar nya sätt att se på saker och ting som kan inspirera oss efter hemkomst.

Jag känner igen mig i det tredje påståendet om ökad kreativitet. När jag sätter mig i ett tåg, ett flyg, en buss, en bil,  för att åka någonstans längre bort, ändras genast mina tankemönster. Tankarna hittar nya spår och förväntan inför det okända ger mig nya idéer. Det och allt som retar mina sinnen, vare sig det är syner, ljud, lukter, inspirerar mig redan då jag inleder resan.

Nya upplevelser ökar vår kreativitet, skriver Kirsten Fuller MD i Psychology Today. Kreativitet är direkt relaterat till neuroplasticitet, vilket är hjärnans förmåga att omorganisera sig genom att bilda nya neurala kopplingar under hela livet.

 "Våra hjärnor påverkas av nya miljöer och upplevelser och genom att förändra vår miljö kan vi bokstavligen bilda nya neuronala vägar som förbättrar vår kreativitet." -Kirsten Fuller

Vad gäller fysisk hälsa och resandets positiva effekt visar en studie publicerad i tidskriften Psychology & Health på att högre semesterfrekvens minskar risken för metabolt syndrom, tillstånd som kan öka risken för hjärtsjukdomar, diabetes och stroke."

För människor som går igenom en förlust, tragedi, psykisk ohälsa, eller traumatisk upplevelse av något slag kan en resa, en tillflykt till nya platser eller kända platser utanför hemmiljö vara vad de behöver för att hantera upplevelserna. Artikeln i AFAR Magazine (länk nedan) berättar bland annat om Adam Sawyer som miste sin fru och sitt hem i en brand 2022 och han började besöka de platser och vandringsleder han gått med frun. 

“I would go somewhere on a trail as far as I could go, and I would cry for as long as I needed to. In going to these places, it was a way of acknowledging the pain and acknowledging what I was going through and also bridging the gap sooner to get to where those memories were hopeful and pleasant.” - Adam Sawyer

No items found.

För att utveckla det som sagts om nyfikenhet; även om det är något som främst driver mig till att resa har det en positiv effekt i sig. Nyfikenhet, eller vetgirighet,  beskrivs som sökande efter något nytt och en naturlig drift att veta mera. 

Men visste du att nyfikenhet (engelskans curiosity beskriver det bättre) är kopplat till positiva känslor och att det sägs öka förmåga till empati. När vi är nyfikna på andra och interagerar med människor utanför vår sociala sfär blir vi bättre på att förstå människor vars liv, erfarenheter och världsbild skiljer sig från vår (Ph.D Emily Campbell/Greater Good, Berkeley).

Jag är medveten om att resande inte är för alla och för många människor kan en resa orsaka mer stress och oro. Men jag tror att beroende på hur vi reser, hur vi skapar vår egen mening med själva resan, vad vi gör av upplevelsen i vårt dagliga liv, kan resande vara positivt på så många sätt och vara välgörande för både vår mentala och fysiska hälsa.

Även om vi i det stora hela är nöjda med vårt liv och tycker det är bra som det är, kan vår vardag och våra rutiner ibland få oss att känna leda och att vi bara kör på i samma spår. Vi börjar ta saker för givet, vi tar nära och kära för givna. Vi glömmer det viktiga och kanske till och med känner vi oss blasé för det som vi förut tyckte var glädjefyllt och vackert. Jag tror att många i min ålder som 60+ känner igen sig i detta.

För mig kan då en längre resa vara det jag behöver. Men det bör vara en resa som fyller ett högre syfte. Som ger något mer beständigt ännu efter resan då jag är tillbaka i vardagen.

Det är min mening med resandet.

Källor:

https://www.afar.com/magazine/how-travel-can-improve-our-mental-health

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/happiness-is-state-mind/201811/six-ways-traveling-can-boost-your-mental-health

  • Våra Senaste
  • Instagram inlägg
233K followers
@kidutravels